top of page

Vilkår for bruk

§1       omfang

For forretningsforholdet mellom selskapet  JRD Coatings, Burgenäckerstraße 6, 74889 Sinsheim og kunden, gjelder følgende generelle vilkår og betingelser utelukkende i versjonen som er tilgjengelig på Internett på bestillingstidspunktet. Hvis kunden ikke er en forbruker (en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende), anerkjenner ikke JRD Coatings avvikende betingelser for kunden, med mindre JRD Coatings uttrykkelig har samtykket til anvendelse av de avvikende vilkårene skriftlig.

§2       Inngåelse av kontrakt

1. Bestillingen i nettbutikken på www.demel @ jrd-coatings, de utgjør et tilbud til selskapet  JRD Coatings Etter bestillingen sender selskapet  JRD Coatings vil sende en ordrebekreftelse via e-post på at bestillingen er mottatt. Denne ordrebekreftelsen bekrefter kun mottak av bestillingen, den utgjør ikke aksept av bestillingen. En kjøpskontrakt inngås ved å sende en separat forsendelsesbekreftelse på e-post fra selskapet  JRD Coatings eller ved å levere varene innen 3-6 dager. En bindende kontrakt kan inngås på forhånd dersom kunden har valgt PayPal betalingsmetode. Kontrakten inngås da når kunden bekrefter betalingsordren til PayPal. 

2. I enkeltsaker selskap  JRD Coatings må være juridisk forpliktet til å be om visse opplysninger om kunden fra kunden før sending av et produkt, som går utover den vanlige informasjonen for behandling av en ordre (for eksempel i henhold til § 3 i kjemikalieforbudsforordningen); slik informasjon kan særlig gjelde bevis på kjøperens identitet eller bevis på tillatelse til å handle med slike produkter.

§3       leveranse
§4       Angrerett

Hvis selskapet  JRD Coatings oppdager under behandlingen av en ordre at de bestilte produktene ikke er tilgjengelige, blir selskapet  Gi beskjed til JRD Coatings om dette og - så langt det er mulig - forventet leveringstid i ordrebekreftelsen. Hvis kunden ønsker det, vil de leveringsbare produktene for hans bestilling bli sendt uansett; Å dele opp bestillingen i flere forsendelser kan øke fraktkostnadene.

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg, som ikke er transportør, har tatt de siste varene i besittelse. For å utøve angreretten din må du informere oss (selskap  JRD Coatings, Burgenäckerstraße 6, 74889 Sinsheim, telefon 07260-849356, e-post: demel@jrd-coatings.de) ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post) om din beslutning om å godta denne kontrakten tilbakekalle, informer . For å overholde angreplikten er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du benytter deg av angreretten før angrefristen er utløpt.

 

Konsekvenser av uttaket

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr har) , som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. For tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet med gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer tidligere. Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra datoen da du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt. Forbrukeren bærer kostnadene ved returen. Du må kun betale for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering av deg som ikke er nødvendig for å kontrollere varens art, egenskaper og funksjonalitet.

§5       Priser og fraktkostnader

1. Alle priser oppgitt på nettsiden www.jrd-coatings.de inkluderer ikke lovbestemt omsetningsavgift og inkluderer ikke frakt.  og ekstra kostnader.

2. De tilsvarende frakt- og tilleggskostnadene er oppgitt til kunden i bestillingsskjemaet og skal dekkes av kunden. Frakt og tilleggskostnader på kun € 4,95 belastes per bestilling.  Fra et bestillingsbeløp på € 100,- leverer vi gratis. Gjeldende fraktkostnader vises i handlekurvvisningen. Produkter merket med gratis frakt sendes kun innenfor Tyskland uten fraktkostnader. For større volumer og kvanta kan vi oppdrage et fraktselskap (3-5 dager) -

3. Ytterligere fraktkostnader vil bli belastet for øyleveranser. Dette gjelder frakt til følgende øyer: Fährinsel, Föhr, Sylt, Norderney, Pellworm, Amrum, Juist, Hallig Hooge, Langeoog, Baltrum, Langeneß, Spiekeroog, Borkum, Hallig Gröde, Wangerooge, Helgoland, Hiddensee

Payment Methods
§6       innbetaling

​1. Varene betales av PayPal.

§7       leveringsvilkår

Leveringen skjer med DHL, UPS, DPD. GLS i hele Tyskland.  Vi leverer ikke til pakkestasjoner.

§8th       Motregning og oppbevaring

Kunden har kun rett til kreditt, forutsatt at han ikke er forbruker, dersom hans motkrav er rettslig fastslått, er ubestridte, anerkjent og klare til avgjørelse. Kunden har tilbakeholdsrett i den grad han har et motkrav basert på samme avtaleforhold.

§9       Oppbevaring av tittel

Varene forblir JRD Coatings eiendom inntil de er betalt i sin helhet.

§10      Garanti

1. Artiklene som tilbys i JRD Coatings-butikken er underlagt lovbestemte garantirettigheter.

2. I forhold til gründere er garantiforpliktelsen for produktene levert av JRD Coatings tolv måneder. I den grad det dreier seg om et kommersielt kjøp i betydningen av 4. bok § 2 i handelsloven, gjelder også bestemmelsene i §§ 373 ff HGB, særlig er kunden i dette tilfellet underlagt kontroll- og meldeplikten i § 377 HGB.

§11      Kontraktstekstlagring

Kontraktsteksten er lagret på de interne systemene til JRD Coatings. Kunden kan til enhver tid se de generelle vilkårene på denne siden. I tillegg sendes bestillingsdataene, de generelle vilkårene for selskapet JRD Coatings og informasjon om en eventuell angrerett til kunden på e-post (ordrebekreftelse).

§12      Kontraktsspråk

Språket som er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten er tysk.

§1. 3      byrde

1. JRD Coatings er ansvarlig i henhold til lovbestemmelsene, med mindre annet er angitt i disse vilkårene.

2. JRD Coatings er kun ansvarlig for skader ved forsett og grov uaktsomhet. Ved enkel uaktsomhet er JRD Coatings kun ansvarlig for skade som følge av skade på liv, lem eller helse, samt for skade som følge av brudd på en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse (dvs. en kontraktsfestet forpliktelse, hvis oppfyllelse gjør det mulig å utførelse av kontrakten i utgangspunktet og overholdelse av Kunden regelmessig stoler på og kan stole på.) Ved brudd på en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse, er ansvaret til JRD Coatings begrenset til erstatning av den forutsigbare, typisk oppståtte skaden.

Disse ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom JRD Coatings på uredelig vis har skjult en mangel eller har gitt garanti for kvaliteten på varene.

3. Ansvarsbegrensningene gjelder også til fordel for de juridiske representantene for JRD Coatings og deres stedfortredende agenter dersom krav fremsettes direkte mot disse personene.

4. Bestemmelsene i produktansvarsloven forblir upåvirket.

§14      Alternativ tvisteløsning iht            Artikkel 14 (1) ODR-VO og § 36 VSBG

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning  (OS), som du finner på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er verken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.

§ 16     Kundeservice

Kundeservice er alltid tilgjengelig på

E-post: demel@jrd-coatings.de

§17      Sluttbestemmelser

1. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for kontrakter mellom JRD Coatings og kunden, unntatt dets lovkonflikter og unntatt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Dette lovvalget gjelder kun i den grad det  som et resultat av dette trekkes ikke-obligatoriske gjeldende forbrukerbeskyttelsesbestemmelser i staten der forbrukeren har sitt faste oppholdssted på tidspunktet for bestillingen sin tilbake.

2. Dersom kunden er en forretningsmann, en offentlig rettslig enhet eller et særskilt offentligrettslig fond, er vernetingsstedet for alle tvister som oppstår fra kontraktsforhold mellom kunden og selskapet JRD Coatings Sinsheim.

3. Skulle en eller flere av bestemmelsene i disse GTC være eller bli helt eller delvis ineffektive eller ugyldige, eller dersom disse GTC inneholder et smutthull, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene i disse GTC forbli upåvirket.

JRD belegg

Burgenäckerstraße 6  *  74889 Sinsheim, Tyskland

Datenschutzerklärung

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

JRD Coatings GmbH
Burgenäckerstraße 6 
74889 Sinsheim 

Geschäftsführer: 
Jutta Demel

Ihre Betroffenenrechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

  • Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),

  • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),

  • Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),

  • Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),

  • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und

  • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Art und Zweck der Verarbeitung:

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder anderweitig Informationen übermitteln, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches. 

Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

  • Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,

  • Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,

  • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

  • zu weiteren administrativen Zwecken.

Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Webseite als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht gewährleistet. Zudem können einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder eingeschränkt sein. Aus diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen. 

Registrierung auf unserer Website
Art und Zweck der Verarbeitung:
Rechtsgrundlage:
Empfänger:
Speicherdauer:
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden einige personenbezogene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten (z. B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse). Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung des Nutzers (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Daten werden in diesem Zusammenhang nur verarbeitet, solange die entsprechende Einwilligung vorliegt. Danach werden sie gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Ohne die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihnen keinen Zugang auf unsere angebotenen Inhalte und Leistungen gewähren.

Kontaktformular
Art und Zweck der Verarbeitung:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Empfänger:
Speicherdauer:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen. 

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:

demel@jrd-coatings.de

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für externe Datenschutzbeauftragte (Version #2019-04-10).

Datenschutzerklärung
bottom of page